Eesti Looduse fotov�istlus
3/2009ajalugu
Hiiumaa metsaseltsi kmme tegevusaastat

Hiiumaa metsaselts loodi 1999. aasta augustis. Kuidas on kulgenud seltsi tegevus prast seda?

LIIKMETE ARV ON SUURENENUD LE VIIE KORRA
Mdunud sajandi lpuaastatel loodi SA Erametsakeskuse ja Eesti erametsaliidu eestvedamisel agaralt metsaomanike hendusi le Eesti. Kohalikus ajalehes ilmunud kuulutuse peale tulid 1999. aasta 24. juulil Krdlasse kokku ka hiidlased, kuid sel peval veel organisatsiooni ei asutatud. Mandri mudel ei sobinud hiidlastele otse levtmiseks. Tuli vlja melda oma variant, mille phimtted saarel toimiksid. Prast mitut arupidamist loodi 21. augustil MT Hiiumaa Metsaselts. Asutajaliikmeid oli 14.

Aastate jooksul on liikmete arv kindlalt suurenenud, kuigi aktiivset liitumiskampaaniat ei ole me teinud. Parim reklaam on olnud seltsi tegevus. Tnavuse juuli lpu seisuga kuulub seltsi 83 liiget, kellel on metsamaad kokku le 6000 hektari. Pooltel seltsi liikmetel on metsaomandi suurus alla 20 hektari. Viiendik seltsi liikmetest ei elagi saarel, kige kaugem neist asub Kanadas. Meie organisatsioon on algusest saadik olnud avatud ka juriidilisest isikust metsaomanikele, praegu on neid heksa. Seltsi tegevust juhib viieliikmeline juhatus. histu tugevust kinnitab ka tsiasi, et kmne aasta vltel ei ole saarele tekkinud teist, konkureerivat metsahistut.

SELTS KUI METSAOMANIKU PETAJA
Algusest peale oleme korraldanud ppepevi hiidlastest metsaomanikele, et nad oskaksid oma metsas edukalt toimetada. Teadmatusest tehtud vead annavad metsas kaua tunda, seetttu tulevad metsaomanikud meelsasti ppepevadele. Oleme kutsunud metsatarkusi jagama koolitatud inimesi nii Tartust kui ka Luualt ja praktikuid Eestimaa teistestki paikadest. he asjatundja kohaletoomine on alati odavam kui mitmekmne teadmishimulise mandrile minek.
Oleme pdnud kummutada arvamust, et kski prohvet pole kuulus omal maal ja kutsunud oma teadmisi ning oskusi jagama Hiiumaa teoreetikuid ja praktikuid. Viimastel aastatel on kujunenud heaks tavaks ppepevad seltsi liikmete juures. Kui keegi on endale uusi seadmeid soetanud, siis kutsutakse teised seltsi liikmed seda uudistama.
heskoos oleme tutvunud Kullamaa- Loodna ja Vardi histu liikmete tegevusega. Mitmel aastal oleme koos kinud Tartu Maamessil. Hiiumaad ja siinset era metsandust oleme omakorda tutvustanud meile klla tulnud erametsahingutele: Viru-Lemmu, Tallinna ja Prnumaa histute liikmetele.
ppepevadele, mida nd nimetatakse rhmanustamiseks, oleme rahalist tuge saanud algusaastatel Hiiumaa metsaametilt, KIK-ilt ning Eesti erametsaliidult. Praegu on meie peamine partner SA Erametsakeskus. Erametsanduse toetamise tugissteem on vimaldanud piisavalt rahalist tuge, et projektiajastul brokraatliku poolega toime tulla ja hid plaane ka ellu viia.
ks organisatsiooni kuulumise eelis on
see, et liikmeteni juab alatasa uut infot.
Thusaim info jagamise kanal on olnud seltsi koduleheklg internetis:www.metsaselts.hiiumaa.
ee.Oma veebileht on meil olnud juba 2001. aastast, tnavu ndisajastame seda. Oma ritusi reklaamime ja kajastame nii kohalikus
ajalehes, Hiiumaa veebilehel kui ka erametsaportaalis.

SELTS METSANDUSTOETUSTE VAHENDAJA JA SELTSIELU KORRALDAJANA
Kmne aasta jooksul on tunduvalt suurenenud metsaomanike vimalused taotleda mitmesuguseid toetusi. Paraku kaasneb nendega sna palju ttut brokraatiat. Selts tagab, et oma liikmed saavad ebamugava asjaajamise korda aetud. Selle abi eest vtab selts vikest vahendustasu, et oma kulusid katta.
Kindlasti liidab Hiiumaa metsaseltsi liikmeid meeldiv htekuuluvustunne. Tavaks on saanud korraldada aasta alguses veidi pidulikum uusaastaritus ja metsandalal Hiiumaa erametsapev. Kevadistel erametsapevadel oleme seltsi liikmetele kuuluvates metsades teinud koos metsauuendustid. Meie organisatsiooni identiteedi hea kajastaja on meie logo, kus naerusuine pike embab kuuske.

METSAOMANIKE HUVIDE KAITSEL
ks tsisemaid muresid on hiidlaste jaoks olnud ulukite suur arvukus. Metsaomanikelt on see tihti vtnud soovi rajada metsakultuure. Tenosus, et istutatud puu kahjustamata jb, on liialt vike, et metsakultuuridesse investeerida. Selts on pdnud probleemi lahendusele kaasa aidata kas vi sellega, et on kajastanud teemat ldsusele. Kahjuks on vahepealsetel aastatel ulukite arvukuse kohta tehtud valesid otsuseid ja nd peab maaomanik need kahjustustena pllul ja metsas oma rahakotist kinni maksma. Kindlasti ei arvata meie metsaseltsis, et kiges on sdi jahimehed. Oleme pdnud metsaomanikke ja jahimehi lhendada. Selle nimel on Hiiumaa metsaselts ja Krgessaare jahtkond heskoos sgiseti hisjahte korraldanud.
Vahel juhtub, et mne ametniku isiklik tahe hakkab mngima seadusestki krgemat rolli ning normaalset arengut lausa takistama. Sel puhul on ige toimida heskoos. ks sraseid niteid on tuua 2007. aasta kevadest. Korraldasime siis maaomanike seas ksitluse Loodus on kaitstud? Kas ka hiidlane?. Ksimustikule vastas oma nime all 102 inimest. See omakorda vallandas kohalikus meedias agara arutelu ning pdis sgisel marlauaga maavanema juures. Nnda judis maaomanike suur mure ulukite, eriti metssigade ohtruse prast selgesti ldsuseni. Teatavasti tehti seejrel jahikorralduses ka mingeid muudatusi, kuid esialgu pole metssigade ja nende kahjustuste vhenemist veel mrgata.

LOOTUSRIKKALT UUDE AASTAKMNESSE
Kuna Hiiumaa erametsad on valdavalt liigniisked ja teedevrk vilets, on meie seltsi suurimad plaanid seotud metsamaaparandusega. Tnavu oleme saanud SA Erametsakeskuselt metsahistu toetuse kaudu rahalist tuge oma metsamaaparanduse koostprojektile.
Oleme alustanud vanade kraavide maaparandusregistrisse kandmist, eesmrk on juda meetme 1.8 taotlustega positiivsete rahastusotsusteni. Kindlasti vahendame ka jrgnevatel aastatel Hiiumaa erametsaomanikele metsandustoetusi ja nustame neid. Oleme astunud MT Hiidlaste Koostkogu liikmeks, et edaspidi mjuvamalt kaasa la Hiiu saare arengus. Kavatseme jrgmisel kmnendil tsiselt tegelda ka nooremate metsaomanikega, et tagada seltsi areng. Lheme jrgmisele aastakmnele vastu optimistlikult, sest esimesed kmme tegevusaastat on andnud kindlustunde, et oleme Hiiumaa metsaomanikele vajalikud.

Aira Toss, MT Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet