Eesti Looduse fotov�istlus
1/2003Sealt Metsast
Kriitikat AFS ja FSC sertimisskeemide kohta

Peaaegu hel ja samal detsembripeval judsid keskkonnaajakirjandusse teated sgavatest kahtlustest kahe puidu ja metsade sertimise skeemi, sealhulgas ka meil populaarsust vitva FSC suhtes.
Esmalt andis maailma looduse fondi WWF metsaspetsialist Michael Rae hvitava hinnangu Rohelise Mandri metsatstuse ettepandud skeemile AFS(Australian Forestry Standard): see "ei vrivat paberit, millele ta on kirja pandud". AFS loonud tehnilisse komiteesse kuulunud Rae snul soosivat AFS tiesti sobimatuid metsandusvtteid, sealhulgas niteks suure looduskaitsevrtusega metsade raiumist ning loodusmetsade muutmist puupldudeks.
WWF pooldab teatavasti metsahooldenukogu FSC (Forestry Stewardship
Council)
sertifikaati, kuna FSC ei ole kasumit taotlev ega tstuselt toetust saav organisatsioon. Ka laia avalikkust on pandud uskuma, et FSC-sertifikaadiga
tooted on saadud keskkonnahoidlikul ning sotsiaalselt ja majanduslikult jtkusuutlikul viisil.
Paraku seab Rainforest Foundation (RF) FSC usaldatavuse kahtluse alla oma le 150-lehekljelises raportis Trading in Credibility: the myth and reality of the
Forest Stewardship Council
("Kaubeldes usutavusega: FSC
mt ja tegelikkus",vt.ttp://www.rainforestfoundationuk.org
/FSC/FSCReport.html), mille koostamist on rahastanud RF hendkuningriigi ja Norra kohalikud organisatsioonid. Raporti autorite vitel on FSC nime all tehtud sertimiste puhul ette tulnud nii tsiseid mdalaskmisi, et nemad ei
julgevat enam kinnitada, et FSC logoga puit vi puidutoode tuleb testi jtkusuutlikult majandatud metsast. Ssteemi
mrad seisnevad uurijate kinnitusel FSC teatavates struktuurinrkustes, mnedes organisatsiooni-sisestes poliitilistes otsustes ja thusa kontrollssteemi puudumises. Kokkuvttes kinnitatakse, et oma maine silitamiseks tuleks FSC-il ette vtta kiired ja phjapanevad reformid.IEMA/LOODUSAJAKIRI

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet