Eesti Looduse toimetus
Toomas Kukk vastutav toimetaja,
tel. (07) 421143,
E-post: tomkukk@zbi.ee
Ann Marvet toimetaja,
tel. (07) 421186,
E-post: ann.marvet@el.loodus.ee
Helen Alumäe toimetaja
tel. (07) 421186
E-post: helengeo@ut.ee
Toomas Jüriado sõnumitoimetaja
tel. (07) 421143
E-post: toomas.jyriado@el.loodus.ee
Monika Salo keeletoimetaja,
tel. (07) 421186,
E-post: monika.salo@el.loodus.ee
Ants Roos asjaajaja,
tel. (07) 421186,
E-post: ants.roos@el.loodus.ee

Külastus- ja postiaadress

Külastusaadress: Baeri maja, Veski 4 Tartu
Postiaadress: 50002 Tartu, pk. 110

Varasemaid numbreid saab osta toimetusest.

Ajakirja väljaandmist toetab